google certified
gezondleven.nl
-web.net
Zoeken

home


Vorige pagina

Je bent op:

Wist je dat


Westerse voeding oorzaak van zware COVID-19?

Zal de mens gezonder gaan denken door de coronavirus?

In deze wereldwijde coronacrisis worden we continu geconfronteerd met de vele ernstig zieken die – ondanks alle intensieve zorgen - vaak toch
overlijden. Maar toch blijkt dat dit zéér besmettelijke virus maar leidt tot een laag overlijdensrisico: rond 3 %. Het eigenaardige is dus dat de
meeste besmette mensen weinig of vrij milde symptomen hebben, terwijl anderen het niet overleven. Ouderen en mensen die lijden aan obesitas
hebben een hoger risico, maar sommige flink bejaarden komen er toch netjes door, terwijl jongere mensen overlijden. Tegenslag? Of toch een reden?
- Na enkele publicaties over het nut van vitamines en antioxidanten is er nu eindelijk een studie die ‘westerse’ voeding aanwijst als grote
oorzaak van het immuniteitsfalen bij COVID-19. Industriële voeding creëert voedingsdeficiënties, veroorzaakt chronische ontsteking, maakt
slijmvliesbarrières kapot en put het immuunsysteem uit. Als het virus niet aangepakt wordt in de eerste ‘verdedigingslinie’, gaat het woekeren en
kan het alle weefsels aantasten!

Gezonde voeding beschermt tegen COVID-19-verwikkelingen!
- De Volkskrant vraagt zich inmiddels ook af waarom er niet veel meer aandacht is voor de gezondheidsvoordelen van een overwegend plantaardig
eetpatroon. In de Verenigde Staten vergoeden zorgverzekeraars een behandeling met plantaardig eetpatroon in geval van hart- en vaatziekten. Dat
zegt toch al genoeg?
Nog meer weetjes over gezonde voeding:
- 80% van de hart- en vaatziekten is te voorkomen met leefstijl, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie.
- De Nederlandse Gezondheidsraad schrijft in de Richtlijnen Goede Voeding: "De invloed van ongezonde voeding op de ziektelast in omvang
vergelijkbaar met die van roken. Het belang van voeding voor de volksgezondheid is dan ook groot."
- In februari dit jaar concludeerde de Rotterdamse Erasmus Universiteit dat een hogere inname van dierlijke eiwitten geassocieerd is met een
vroegtijdige dood, met name door hart- en vaatziekten. Een hogere inname van eiwitten uit bonen, noten, groenten, fruit is juist geassocieerd met
een hogere leeftijd, met name door een verlaagd risico op hart- en vaatziekten.

De Corona crisis bleek een vergrootglas.
- Crises maken het ondenkbare denkbaar. Ze maken scheuren van kleine barstjes. Ze schudden het stof af van dingen en maken zichtbaar wat niet
gezien wilde worden. Crises zijn even pijnlijk als nuttig en even gevaarlijk als kansrijk. Tijdens de paniek die er ontstaat gedurende een crisis
is het makkelijk voor machthebbers om plannen, die allang op de plank lagen, ineens uit te voeren. Tijdens eerdere crises liep dat slecht af.
Corona biedt een nieuwe kans. Zwakke mensen zullen sterven en sterke mensen overleven. De menselijkheid kan overleven – als we nu in actie komen.
- In 2020 verspreidde een virus zich over de planeet. De eerste weken vielen er duizenden doden en stierf ook de waan van controle en zekerheid,
die met name de westerse landen hadden gecreëerd. Politici verklaarden Corona tot een pandemie. De mens raakt in paniek en uit angst,
onwetendheid of hebberigheid en zien we mensen van hun lelijkste kant: hamsteren, onzin verspreiden op sociale media, geen rekening houden met
anderen, ruziemaken en huiselijk geweld, geld proberen te verdienen aan de vrees of het leed van anderen.
- Het liet zien wat er mis is in onze samenleving. We gaan op een manier met dieren om, die inhumaan en destructief is. Het leefgebied voor wilde
dieren werd de afgelopen decennia steeds kleiner, omdat wij wegen, mijnbouw en steden aanlegden in natuurgebieden. Dat speelt een rol in de
toename van zoönosen: infectieziekten die van dier op mens overgaan.
- De meesten van die mensen zijn arm, opdat andere landen, zoals ook het onze, zo rijk konden worden. De mens in de westerse wereld neemt steeds
meer in beslag en vergroot zijn voet(sel)afdruk door het gebruik en nuttigen van vele wilde dieren, vlees- en zuivelproducten, wat tot allerlei
chronische ziekten leidt.
- Zo’n 30% van de wereldbevolking woont in sloppenwijken. Er wonen momenteel 7 miljoen mensen in vluchtelingenkampen. Voor hen is social
distancing geen optie. Je handen wassen met zeep is ook lastig voor de 780 miljoen mensen in de wereld die geen toegang hebben tot schoon of
veilig drinkwater. Bovendien hebben de artsen die hen behandelen een groot gebrek aan materialen en medicijnen.

Eenzaamheid is dodelijk
- In ons eigen land wonen tienduizenden ouderen en andere alleenstaanden, die zelden bezoek krijgen. Ook zijn er veel meer jonge mensen, die wel
constant contact hebben met anderen, maar niet meer weten wat werkelijke verbinding is. Beide groepen voelen zich diep eenzaam. Dat is
gevaarlijk, want kwetsbare en eenzame mensen overlijden het eerst.
- Er is de afgelopen jaren zoveel gekort op de zorg, dat artsen en bedden overbezet zijn. Er worden kinderen en vrouwen mishandeld in hun eigen
huizen door hun vaders en echtgenoten. Nu meer dan voorheen, omdat de scholen, sportscholen en kantoren dicht zijn, maar de slijterijen open.
- De kinderen zijn angstiger en depressiever, omdat ze geen toekomst meer zien. De hulpinstanties werden de afgelopen jaren zo uitgehold, dat ze
nu weinig kunnen bieden: de kindertelefoon wordt platgebeld. Er is met zoveel aandacht en devotie een taal gecreëerd, die de nadruk legt op
schijnveiligheid en een gevoel van controle, dat mensen zijn vergeten hoe ze kunnen omgaan met onzekerheid. Er werd zoveel gevlogen, gereden en
gevaren dat de lucht vervuild was en het water troebel zag.

Een leefbare planeet
- Te midden van al die dynamiek, inzichten en paniek, stonden de mensen voor misschien wel de belangrijkste beslissingen uit hun generatie. Ze
konden twee dingen doen. Ieder individu kon zichzelf pogen te beschermen tegen dit virus, desnoods ten koste van anderen, en daarna weer zo snel
mogelijk terugkeren naar de pre-corona werkelijkheid. Of ze konden inzien, dat er allang geen normaliteit meer was. Hoogstens waren dingen als
hebzucht, ongelijkheid, uitputting, eenzaamheid en een gebrek aan heldere informatie en vertrouwen genormaliseerd. Als de mensen zich dat
realiseerden, zouden ze zichzelf weer kunnen zien als wezens die worden gestuurd door biologie en fysica. En dat wij dus voor ons bestaan
afhankelijk zijn van een leefbare planeet en menselijke verbindingen.
- Als mensen dat zouden zien, zou de Corona crisis een kans vormen. Een versneller van een beweging, die al gaande was, maar die als te extreem
werd gezien. Een beweging die pleitte voor meer gelijkheid, minder dierenleed, meer natuur, minder stress, meer verbinding en minder retourtjes
Bali. Corona is pijnlijk en dodelijk, maar misschien wel precies wat we nodig hebben om de scheuren in onze samenleving te dichten en om de
ideeën die al bestaan nu eindelijk door te voeren.

Coronacrisis wake-up call voor overheid

De meeste coronapatiënten op de IC hebben overgewicht. Een fenomeen dat Hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell overal op de wereld ziet.
Hij hoopt dat de overheid dit ziet als een mooie kans om de leiding te nemen in de promotie van gezonde voeding.
- Afgelopen week constateerde ook Peter van der Voort, Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en hoofd van de Intensive care
(IC) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), dat 90% van de corona patiënten op de IC overgewicht heeft.

Klachten ernstiger
- Aan EenVandaag legt de hoogleraar uit dat mensen met overgewicht niet per se sneller het virus krijgen, maar dat kans op ernstige klachten
hoger is. ‘Na besmetting met het virus word je een week later ziek. Gedurende tien dagen wordt je zieker en daarna zijn er twee opties: je
geneest, of je wordt zo ziek dat je aan de beademing moet. Die laatste groep zijn altijd te dikke mensen’ aldus Van der Voort. Hij wil
benadrukken dat zijn resultaten niet bedoeld zijn om dikkere mensen te stigmatiseren, iedereen welkom is op de Intensive care. En de meeste
mensen met overgewicht herstellen gewoon.

Het virus bindt zich aan vet
- Onderzoek van het team van de hoogleraar vond de eerste concrete aanwijzingen voor het verband van het coronavirus en overgewicht. Het COVID-19
virus dringt cellen binnen door zich te binden aan zogenaamde ACE2-receptoren aan de buitenkant van cellen. ACE2-receptoren zijn vooral te vinden
op Weegschaallongcellen (daarom krijg je hoestklachten), darmcellen (sommigen krijgen diarree) en vetcellen. Dat laatste is de reden waarom
mensen met overgewicht mogelijk meer problemen krijgen. Hoe meer vetweefsel, hoe meer virus het lichaam binnendringt. ‘Nu zijn we dus aan het
uitzoeken hoe dat leidt tot longschade, waardoor je beademing nodig hebt’, legt Van der Voort uit. De hypothese moet nog verder getoetst worden.

Volg geen crash dieet, gebruik je gezond verstand
- Jaap Seidell roept mensen op nu niet op crash-dieet te gaan. ‘Ik raad mensen af op een crash-dieet te gaan. Bijvoorbeeld door te gaan vasten.
Dit is namelijk ook een aanslag op het immuunsysteem. Door te vasten krijgen mensen niet de koolhydraten, vetten, eiwitten en vitamines en
mineralen binnen die ze nodig hebben. Deze zijn allemaal nodig voor een goed functionerend immuunsysteem.’ Dit betekent volgens hem niet dat
mensen niet bezig kunnen met gezonde voeding. ‘De algemene adviezen zijn nu juist extra belangrijk. Gebruik je gezond verstand en eet gewoon
gezond. Beweeg, voorkom stress, slaap voldoende en eet gezond.

Risicogroep verkleinen
- Seidell denkt dat het nu de tijd is om echt actie te gaan ondernemen om toekomstige, en huidige, epidemieën beter te bestrijden. ‘Deze epidemie
zal zeker niet de laatste zijn. Eerder was er SARS, nu is er corona en er zal zeker ook een volgende epidemie komen. Het is daarom juist nu
belangrijk om te kijken naar leefstijlverandering. Als de groep mensen die risico loopt verkleint, is er ook een betere kans om een volgende
epidemie te bestrijden.’

Overheid moet leiding nemen
- De hoogleraar ziet daarbij een belangrijke rol voor de overheid. ‘Verandering in de gehele samenleving is nodig en het is belangrijk dat
overheid daarbij de leiding neemt. De overheid denkt dat mensen het wel zelf doen maar het is hun taak om een gezonde omgeving te creëren en
mensen te beschermen. De overheid moet zorgen voor veilige lucht, schoon water en een goede leefomgeving. Voeding is onderdeel van deze omgeving.
Naast informatie over gezonde voeding is het ook belangrijk dat de omgeving gezonde keuzes stimuleert.

Maak gezonde keuze vanzelfsprekend
- Ongezonde keuzes hoeven niet verboden te worden vindt de hoogleraar, maar het kan geen kwaad om de gezonde keuze voorop te zetten. ‘Maak de
ongezonde keuze minder makkelijk. Het is juist nu belangrijk dat gezonde voeding en beweging aangemoedigd worden. Waarom ongezonde keuzes
stimuleren wanneer je ook gezonde keuzes kan aanmoedigen? Dit doe je door de omgeving te veranderen. Dit is dan ook een oproep om dat te doen.
Aan de overheid maar ook aan supermarkten en voedingsproducenten. Het is een collectief belang.’

Iedereen doet maar wat
- Momenteel mag iedereen marketing maken voor wat ze maar willen’, legt de hoogleraar uit. ‘Dat betekent dat er reclames zijn voor ongezonde
snacks voor kinderen en dat negentig procent van de De inhoud van de frisdrankautomaat op de middelbare schoolaanbiedingen van supermarkten.
Omgevingen van scholen staan vol met mogelijkheden om ongezonde snacks te nuttigen en dan hebben we het nog niet over frisdrankautomaten binnen
de scholen zelf. Door een ongezonde omgeving te creëren, draag je eraan bij dat mensen ziek worden.’

Coronavirus nu, gezonde leefstijl later
- De liberale Nederlandse overheid is altijd voorzichtig geweest om mensen op de manier die Seidell voorstelt te beïnvloeden. ‘De overheid wil de
keuzes van mensen niet beperken. Maar in deze coronacrisis heeft de overheid laten zien geen problemen te hebben om keuzes te maken die de
volksgezondheid beschermen.

Bescherm mensen tegen overgewicht
- Hij vraagt zich dan ook af waarom dit niet ook het geval kan zijn post-corona tijdperk. Mensen luisteren nu, terecht, naar de adviezen. De
horeca vind het ook niet leuk om dicht te gaan maar het is wel de beste beslissing voor de gezondheid. Waarom zouden we dan ook niet
aanpassingenkunnen doen om op lange termijn een ongezonde leefstijl te ontmoedigen? Dit zijn misschien tijdelijke maatregelen voor een
overdraagbare infectieziekte, maar waarom zouden we niet ook aanpassingen doen om chronische welvaartsziekten op lange termijn tegen te gaan?
- Als voorbeeld noemt de hoogleraar voeding en gezondheid het invoeren van een suikertax. Vele landen hebben deze succesvol ingevoerd. Vaak
effectief maar om de een of andere reden lastig om in Nederland in te voeren. Ik zou graag willen zien dat de overheid de volksgezondheid vooraan
zet en dat we dit soort keuzes wel maken.

Bron:
- ABC Gezondheid 2020
- VoedingNU 2020
- Hetkanwel 2020


Wist je dat...

Westerse voeding oorzaak van zware COVID-19?

Zal de mens gezonder gaan denken door de coronavirus?

In deze wereldwijde coronacrisis worden we continu geconfronteerd met de vele ernstig zieken die – ondanks alle intensieve zorgen - vaak toch overlijden. Maar toch blijkt dat dit zéér besmettelijke virus maar leidt tot een laag overlijdensrisico: rond 3 %. Het eigenaardige is dus dat de ....
Lees verder op wistje dat.