google certified
gezondleven.nl
-web.net
Zoeken

home


Vorige pagina

Je bent op:

Gezonde leefstijl


Duurder vlees en goedkoper fruit

zorgt voor miljarden aan baten, volgens RIVM

Als de vleesprijs met 15 of 30 procent verhoogd zou worden of de prijs voor groenten en fruit met 10% verlaagd, dan zou dat enkele miljarden aan netto baten op kunnen leveren over een periode van 30 jaar. Dat blijkt uit scenario-onderzoek van het RIVM.
Het onderzoek naar de effecten van prijsmaatregelen op voedselconsumptie en effecten op gezondheid en milieu is gepubliceerd in BMC Public Health.

Erken leefstijlgeneeskunde als medisch specialisme volgens schrijven Martijn van Winkelhof, Hanno Pijl en Margo Vliegenthart. Dat is in het belang van patiënt én premiebetaler.

Geen geld om te bewijzen dat een gezonde leefstijl gezond is
De artsen en wetenschappers die staan te trappelen om het potentieel van leefstijlgeneeskunde verder wetenschappelijk te (v)erkennen en toe te passen krijgen de financiering voor hun klinisch onderzoek echter vrijwel nooit rond. Logisch: de markt (lees: farmaceutische industrie) die dit moet betalen kan niets verdienen aan het promoten van hardlopen, bewegen, meer naar buiten en het eten van broccoli en appels in plaats van pizza en vulkoeken.

Gezondere levensstijl is een onderschat medicijn
De artsen en wetenschappers moeten nog steeds wetenschappelijk aantonen, dat een gezonde leefstijl gezond voor ons is.
Gezonder leven om gezonder te worden hoeft wat mij betreft niet nader onderzocht te worden. Een meer belangrijke vraag is volgens mij: "maar hoe doe je dat nou?"

Als je gezonder wilt worden, doe dan iets gezonds en ga je verdiepen hoe het anders kan.

Europeanen moeten hun voedingspatroon drastisch aanpassen
- Europese academici waarschuwen dat Europeanen hun voedingspatronen drastisch moeten veranderen. Zo zouden consumenten veel minder calorieën en minder vlees moeten eten en moeten beleidsmakers zorgen voor betere prijzen voor gezond voedsel.
- Dat concluderen wetenschappers van verschillende nationale universiteiten in Europa in een rapport dat dinsdag wordt gepubliceerd door de European Academies' Science Advisory Council (EASAC). Voor deze analyse hebben honderddertig academici twee jaar lang intensief gekeken naar de toekomst van voeding, gezondheid, het milieu, klimaatverandering en landbouw.

- "De strijd tegen zowel ondervoeding als obesitas is iets waar alle Europese landen mee worstelen", aldus de onderzoekers. Ze pleiten daarom voor meer onderzoek en innovatie op dit terrein.

- Klimaatverandering zal volgens de academici een negatieve impact hebben op voedselsystemen. Eén van de innovaties waar om die reden op ingespeeld zou moeten worden, is het sneller ontwikkelen van nieuwe planten (plantenveredeling). Dit moet zorgen voor voldoende gezond eten in tijden van droogte.

- Ook voor consumenten zelf is een rol weggelegd. Zij zouden volgens de onderzoekers dus minder calorieën en minder vlees moeten eten. "Voor zowel de gezondheid van mensen als het milieu, moeten voedingspatronen en de consumptie veranderen. Het is belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen. Beleidsmakers moeten meer doen om gezonde voeding betaalbaar te maken."

- Ook zou Europa moeten overwegen meer alternatieve vormen voor vlees te bedenken, zoals voedsel uit oceanen, kweekvlees en insecten. Ook zouden bronnen van voedselcontaminatie sneller moeten worden geconstateerd en aangepakt om voedselveiligheid te waarborgen.
Kennis
VoedingNu
Voeding
A Healthy Life
Coalitie voor een vitaler en gezonder Nederland
Voeding verdient een prominente rol in het bevorderen van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van verschillende partijen die afgelopen dinsdag samen het landelijke programma Diagnose Voeding & Gezondheid zijn begonnen.

Diagnose Voeding & Gezondheid is een coalitie bestaande uit Rabobank, BeBright, Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Jaarbeurs en Zilverenkruis, die verder wordt ondersteund door de kennisinstellingen Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht.

Dialoog en innovaties
Met het programma willen de deelnemers een open dialoog op gang brengen en werken aan innovaties met maatschappelijke impact. De coalitie geeft aan doorbraken te willen realiseren rond complexe vraagstukken op het gebied van voeding en gezondheid.

Landelijk programma
‘Samenwerking is nodig in een ecosysteem van partijen die bereid zijn tot actie en de inzet van kennis, kunde en kapitaal’, aldus Philip J. Idenburg, oprichter van strategie- en innovatiebureau BeBright. Met Utrecht als landingsplaats, levert Diagnose Voeding & Gezondheid een bijdrage aan een vitaler en gezonder Nederland en stimuleert zij de economische groei en het innovatieklimaat.

Gezonde levensstijl zorgt voor zeven jaar extra leven
Niet roken, een gezond gewicht behouden en niet overmatig drinken zou ervoor zorgen dat je zeven jaar ouder kan worden. Het gaat daarbij bovendien over het algemeen om zeven gezonde extra jaren. Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse University of Michigan en het Duitse Max Planck Institute for Demographic Research in Health Affairs.
Voor het onderzoek werden gegevens uit 1998 bestudeerd van 14.804 Amerikanen in de leeftijdscategorie 50 tot 74 jaar. Voor de totstandkoming van de gegevens werden de deelnemers aan het onderzoek elke twee jaar ondervraagd over hun gezondheid en levensstijl.

Levensstijl
Gemiddeld hadden de mannelijke deelnemers aan dit onderzoek een levensverwachting van 77,7 jaar, tegenover 81,4 jaar voor vrouwen. Maar mensen die nog nooit hadden gerookt en geen obesitas hadden (ofwel een BMI lager dan 30) zouden volgens het onderzoek vier tot vijf jaar langer leven. Proefpersonen die daarbij minder dan 14 glazen alcohol per week dronken hadden een levensverwachting van zeven jaar langer, in plaats van vier of vijf. Een vrouw wordt tot probleemdrinker gerekend bij het drinken van meer dan 14 glazen per week. Voor mannen ligt die grens op 21 glazen per week.
Voor het onderzoek is geen rekening gehouden met alle andere factoren die gezondheid beïnvloeden los van roken, gewicht en alcoholinname, zoals erfelijke factoren. Ook is niet gekeken of de deelnemers eerder in hun leven obesitas hadden of dat zij op een andere manier beperkt waren.

Beperkingen
De extra jaren zouden volgens het onderzoek voornamelijk zonder beperkingen worden geleefd. In die jaren zou er over het algemeen weinig melding zijn gemaakt van beperkingen bij dagelijkse activiteiten. Het gaat daarbij om een beperking in tenminste een van de volgende activiteiten: lopen, aankleden, zichzelf wassen, in en uit het bed stappen, en eten.
De wetenschappers zeggen dat ze wel hadden verwacht dat niet roken, een gezond gewicht en geen overmatige alcoholinname extra levensjaren zouden opleveren. Of die jaren met of zonder beperkingen zouden worden geleefd, wisten zij voorafgaand aan het onderzoek nog niet.

Plantaardig voeding halveert kans op obesitas
-Door plantaardig te eten kun je je risico op het ontwikkelen van obesitas (overgewicht) bijna met de helft verlagen, vergeleken met een dieet rijk aan dierlijke producten als vlees en dierlijke vetten.

-Dat blijkt uit onderzoek aan de Spaanse Universiteit van Navarra. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op het European Congress on Obesity (ECO) dat van 17 tot 20 mei plaatsvond in Portugal.

-Eerder onderzoek op dit gebied toont aan dat bij een vegetarisch dieet sprake is van een beschermende werking op hart- en vaatziekten en diabetes. Maar er was tot op heden nog weinig bekend over het risico ervan op de ontwikkeling van obesitas in gezonde populaties.

-7 plantaardige voedselgroepen
Deelnemers vulden vragenlijsten in over hun dieet bij de start van het onderzoek. De voeding werd gewaardeerd met behulp van een PVI (pro-vegetarian index): er werden punten toegekend aan het type voeding. Zo werd aan zeven plantaardige voedselgroepen (groente, fruit, granen, noten, olijfolie, peulvruchten en aardappelen) punten toegekend. Onderzoekers trokken voor het voorkomen van de volgende vijf dierlijke voedselgroepen punten af: dierlijk vet, zuivel, eieren, vis en schaaldieren en vlees.

-43% minder kans op obesitas
584 mensen van de 16.000 deelnemers kregen obesitas. De onderzoekers vonden dat onder strikt plantaardige etende deelnemers (vegetariërs en veganisten) het minst vaak obesitas voorkwam.

Plantaardige eiwitbron verlaagt kans op diabetes
-Bij de consumptie van grote hoeveelheden plantaardige eiwitten toonden de onderzoekers een 35 procent lagere kans op diabetes type 2 aan dan de consumptie van de laagste hoeveelheden.

-Het verkiezen van plantaardige eiwitten en ei boven eiwitten uit vlees verlaagt de kans op diabetes type 2 bij mannen met 35 procent. Dit blijkt uit een langdurige studie van de University of Eastern Finland, gepubliceerd in het British Journal of Nutrition.

-Uit data van een negentien jaar durend onderzoek onder 2.332 mannen tussen 42 en 60 jaar oud blijkt dat bij de deelnemers die voedingsmiddelen eten met veel plantaardige eiwitten minder kans hebben op diabetes type 2.

-Dit is vergeleken met deelnemers die vergelijkbare hoeveelheden eiwit uit vlees haalden.

-Het is de eerste keer dat onderzoekers in een langetermijnstudie aantonen dat er voordelen zijn van het vervangen van eiwitten uit vlees voor plantaardige eiwitbronnen en ei.

Kostenbesparingen gezondheidszorg door meer plantaardige voeding
- Als mensen meer plantaardig gaan eten kan de gezondheidszorg flinke kostenbesparingen halen. Dat becijferde de Belgische gezondheidseconoom Lieven Annemans aan de hand van de stand van zaken in België en Engeland. Als tien procent van de Belgen of Engelsen een mediterraan eetpatroon volgt, zou dat respectievelijk 1,27 miljard of 5,46 miljard euro aan gezondheidskosten besparen.

Leefstijlziekten kosten de maatschappij veel geld!
'Voor een persoon met diabetes type 2 worden in totaal gemiddeld meer dan 130.000 euro aan kosten gemaakt’, zegt Hanneke Molema van Work Health Technology bij TNO. ‘Ruwweg de helft hiervan zijn zorgkosten. De andere helft is gerelateerd aan productiviteitsverlies in werk, blijkt uit een berekening van TN’.
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek TNO hebben afgelopen vrijdag afgesproken te gaan samenwerken op het gebied van ‘Leefstijl als medicijn’. Zij doen dit omdat er steeds meer bewijs is dat een aantal ziektes, zoals diabetes type2 of obesitas (en daarmee samenhangende negatieve gezondheidseffecten), met gerichte leefstijlaanpassingen kunnen worden voorkomen en zelfs genezen. De universiteit en TNO trekken samen op in het vergroten van de wetenschappelijke kennis over en het uitbreiden van ervaringen op dit gebied. De samenwerking zal in onderzoekprogramma’s en projecten verder vorm krijgen.

Ruimere samenwerking
Andere partijen die de opmars van leefstijlziekten een halt toe willen roepen worden bij de samenwerking betrokken. Te denken valt aan ziekenhuizen, belangenverenigingen, farmaceuten en bijvoorbeeld werkgeversorganisaties. Tijdige en ingrijpende leefstijlverandering levert grote voordelen op voor mens en maatschappij, aldus TNO en het LUMC in hun gezamenlijke persbericht.
Hoge kosten

Gezond leven
Prof. Hanno Pijl van het LUMC ziet in zijn spreekkamer de gevolgen van een slechte leefstijl en zet zich in voor meer bekendheid hierover. ‘Wij weten steeds beter dat voeding, lichamelijke en geestelijke activiteit, slaap en stress een grote rol spelen in vrijwel alle ziekten waarmee wij worstelen. Daar móeten we dus iets aan doen.’
Namens het LUMC tekende decaan en lid Raad van Bestuur Pancras Hogendoorn voor de samenwerking. ‘Aanpassing van leefstijl speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en genezen van ziektes. Innovatie op dat gebied móet prioriteit zijn’, aldus Hogendoorn.

Ziektelast ongezonde voeding vergelijkbaar met die van roken

Er is een verschuiving gaande in de richting van een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon dat bevorderlijk is voor de gezondheid.
Ook vermindering van de consumptie van suikerhoudende producten en dranken is van belang.

Alternatieven
Volgens onderzoek door een Duitse arts R.Dahlke (heeft het boek peace food geschreven) dragen de volgende voedingsmiddelen ‘meer groente en fruit, volkorenproducten, peulvruchten, noten bij aan het voorkomen van ouderdomsziekten, net als het stoppen met de consumptie van melk en vlees.
Verder is het verstandig om geen zuivel: melk, kaas, boter en harde margarines te gebruiken maar zachte margarines, vloeibare vetten en plantaardige oliën, omdat deze het immuunsysteem aantasten en allerlei ouderdomsziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker veroorzaken.

Bron:
- VoedingNu 2017-2020
- NRC 2018
- GezondNu 2017
- Nu.nl 2017Wist je dat...

Neurodegeneratie door milieuvervuiling

De Nederlandse lucht is ongezond.

De aantasting van ons natuurlijke milieu heeft zware gevolgen. En het gevaar zit vaak in onverwachte hoeken. Wetenschappers onderzochten de beschikbare wetenschappelijke studies over de gevolgen van ‘beroepsmatige’ blootstelling aan chemische stoffen, vooral pesticiden en zware metalen, en electromagnetische straling (EMF). Het is bekend dat blootstelling aan pesticiden het risico op Parkinson-dementie met 50% verhoogt. Maar er is heel wat meer: ....
Lees verder op wistje dat.